PODPORA RODINÁM A DEŤOM

centrum@cvibratislava.sk

+421  944 012 234

ČO ROBÍME

POVEDALI

O NÁS

KONTAKT

O NÁS

PODPORTE

NÁS

HĽADÁM

POMOC

ĎAKUJEME

FYZICKÉ OSOBY

ZAMESTNANCI

 

 

 

Predvyplnené tlačivá
na stiahnutie

Vyhlásenie
o poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane
z príjmov za rok 2019

.

.

.

.

.

.

.

FYZICKÉ OSOBY

SAMOSTATNE SI PODÁVAJÚCI
DAŇOVÉ PRIZNANIE

 

 

Predvyplnené tlačivá
na stiahnutie

PRE DaňovníkA, ktorý má príjmy
len zo závislej činnosti

Daňové priznanie
fyzických osôb TYP A

Potvrdenie o podaní
daňového priznania

 

PRE DaňovníkA, ktorý má príjmy
podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Daňové priznanie
fyzických osôb TYP B

Potvrdenie o podaní
daňového priznania

.

.

PRÁVNICKÉ OSOBY

V ROKU 2019

 

 

 

Predvyplnené tlačivá
na stiahnutie

Daňové priznanie
právnických osôb

Potvrdenie o podaní
daňového priznania

.

.

.

.

.

.

.

IČO

45744688

 

Právna forma

nezisková organizácia

Obchodné meno (názov)

Centrum včasnej intervencie
Bratislava, n. o.

Adresa

Hálkova 2953/11

831 03 Bratislava – Nové Mesto

Darujte nám 2% z Vašich daní

Údaje ktoré sú potrebné pre poukázanie 2% z daní:

AKO POSTUPOVAŤ

Postup na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov

 

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

 

3. Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho centra poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR a má byť zaokrúhlená na eurocenty nadol
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín
  a získate o tom Potvrdenie od organizácie/viacerých organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

 

4. Údaje z Potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM do tlačiva Vyhlásenie (naše údaje sú vo Vyhlásení už predvyplnené).

 

5. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (iba meno a adresa) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie
o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2020 (informácia obsahuje iba Vaše meno a poštovú adresu).

 

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu
s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou
k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

AKO POSTUPOVAŤ

Postup krokov na poukázanie 1% (2%)
pre právnické osoby

 

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho centra, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 EUR na jedného prijímateľa.

 

POZOR:

a) Ak ste (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1% z dane.

 

b) Ak ste (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať až 2%
z dane – označíte v daňovom priznaní, že
poukazujete 2% z dane.

 

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu
(je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje
o ďalších prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V políčku 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať (pre jedného prijímateľa je minimálna suma 8,00 EUR).

Tlačivá vypĺňajte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM.

 

2. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma) do našej organizácie. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku VI. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2020.

 

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Tlačivo Daňové priznanie pre právnické osoby je predvyplnené údajmi našej organizácie.

 

Poznámky:

 • Informácie o poukázaní 1% (2%) našej organizácii vpisujete do daňového priznania, ktoré po vyplnení posielate na Váš daňový úrad. Žiadne ďalšie tlačivo vyplňovať nemusíte.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 1% (2%) v prospech našej organizácie.
 • IČO prijímateľa sa do políčka vypisuje zarovnané vpravo.

AKO POSTUPOVAŤ

Postup na poukázanie 2% (3%) pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 

1. Vypočítajte si Vaše

a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho centra ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
Táto suma nesmie byť nižšia ako 3,00 EUR.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín
a získate o tom potvrdenie od organizácií pre ktoré
ste v roku 2019 doborovoľnícky pracovali.

 

2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania). Údaje našej organizácie sú v tlačivách už predvyplnené.

Tlačivá vypĺňajte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM.

 

3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2019 (iba Vaše meno a poštovú adresu).

 

4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska
a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane.
  Ak ste boli v roku 2019 dobrovoľníkom, môžete poukázať až 3% z dane.
 • Informácie o poukázaní 2% (3%) našej organizácii vpisujete do daňového priznania, ktoré po vyplnení posielate na Váš daňový úrad. Žiadne ďalšie tlačivo vyplňovať nemusíte.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.
 • Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID teda nechávame prázdnu.